0885832228 info@sestrite.com

Декубитусът е разраняване на кожата и подкожните тъкани, вследствие на продължително залежаване. Залежаването смущава кръвообращението на притисканите в леглото тъкани, нарушава тяхното хранене и се стига до умирането и отпадането им, т.е появявя се декубитус.Профилактика на декубитус

• Грижи за леглото на болния – равен дюшек, гладък, чисто постелно бельо и винаги добре изпънато.

• Промяна положението в леглото на пациент, с ограничена двигателна активност най-малко на всеки 2 часа.

Пациентът се обръща странично, като зад гърба му се поставят една, две възглавници, които да предотвратят напрежение в позата. Между коленете на болния също се поставя възглавница.

Когато положението на пациента е гръбно е добре под глезените да се постави възглавница, за да могат петите да не се притискат към леглото.

• Настаняване на пациента на антидекубитален дюшек. Той е задължителен елемент за пациенти, които имат ограничена двигателна активност.

• Прием на подходяща храна и достатъчно течности.

• Когато пациентът е с нарушени функции на отделителните органи и извършва физиологичните си нужди в памперс или подлога, своевременно трябва да се извършва хигиенен тоалет на гениталиите.

• Извършване на всички мероприятия за личната хигиена на болния. Ако хигиената се извършва по указания, вероятността да се появи декубитус значително се намалява.