0885832228 info@sestrite.com

Въвеждането на лекарствени средства в различни тъкани на организма в количество до 100 мл., се извършва чрез инжекция.

Използването на инжекция позволява да се постигне бързо действие на медикамента, точност на дозировката, изключване барирената функция на черния дроб и възможност за въвеждане на лекарства независимо от състоянието на болния.

В зависимост от използваната тъкан инжекцията може да бъде:

  • вътрекожна инжекция;
  • подкожна инжекция;
  • мускулна инжекция;
  • венозна инжекция и др.

Поставяне на подкожна инжекция е медицинска услуга, при която се извършва въвеждане на медикамент в подкожната съединителна тъкан.

Въвеждането на лекарствено средство в организма чрез подкожна инжекция, позволява прецизно дозиране и  бърз ефект.

Използваните места за поставяне на подкожна инжекция са външната страна на мишниците и бедрата, корема около пъпа, подключичните области и раменната област на лопатката.

Поставяне на подкожна инжекция е компетенция на медицинска сестра при строго спазване  правилата на антисептика и асептика.

Психофизиологичната подготовка на пациента преди поставяне на подкожна инжекция от медицинска сестра е важен момент в извършването на манипулацията.