0885832228 info@sestrite.com

Чрез мускулна инжекция се въвежда  медикамент в дълбочина на някой мускул.

Мускулна инжекция се прави обикновено в областта на най-голямата мускулна група в организма, а именно глутеалната мускулатура. При нужда от смяна на мястото за мускулна инжекция се използва преднолатералната част на бедрото. При отоци и засягане на долната част на тялото може да се използват за поставяне на мускулна инжекция делтоидните и подключичните мускули и мускулите в областта над лопатката.

Ефектът от въвеждането на лекарствено средство, чрез мускулна инжекция се проявява след 10-15 минути. Това се дължи на наличието на богата мрежа от кръвоносни и лимфни съдове, както и на съкращенията на мускулите. При мускулна инжекция количеството на прилагания медикамент не може да бъде повече от 5 – 10 мл течност. По-големите дози причиняват силна болка поради по-малката възможност за разстягане на мускулната тъкан.

Чрез мускулна инжекция могат да се въвеждат лекарства, които при подкожно приложение дразнят силно тъканите или бавно се всмукват. Когато се цели бързо действие на лекарственото средство, точност в дозировката, изключване на барирената фунция на черния дроб пероралното въвеждане на лекарството в организма се заменя с мускулна инжекция.

При извършване на мускулна инжекция се изисква спазване на строга стерилност, тъй като съществува опасност от внасяне на инфекция и образуване на абсцеси, които се лекуват много трудно и продължително.

Усложнения при мускулна инжекция:

  1. Счупване на иглата – най-честата причина е производствен дефект на изделието или внезапно съкращение на третирания мускул;
  2. Увреждане на нерви и стволове – при неправилно определяне на мястото на убождане при мускулна инжекция; дразнещо действие на депо лекарство разположено близо до нерв; тромбоза или емболия  на съдовете хранещи нерва;
  3. Гнойна инфекция при неспазване правилата на стерилност;
  4. Асептични абсцеси – най-често се получават когато при мускулна инжекция се използват къси игли или неправилно е определено мястото на убождане.

Важен момент при извършване на мускулна инжекция е да се използват различни места на убождане, защото в противен случай се образуват тъканни уплътнения с невъзпалителен характер, които  създават сериозен дискомфорт.

Мускулна инжекция се извършва от лица със съответните компетенции и лиценз. Теоритичната и практична подготовка за тази медицинска манипулация намалява риска от усложнения и допринася за успешно лечение.