0885832228 info@sestrite.com

Болният се повдига да седне.

Под коленните ямки се слага подложка/ пр. възглавница/.

Тазът, гърбът и кръстът се подпират добре с възглавници, подпрени на леглото.

Върху завивката се постила подходяща кърпа, а върху нея се слага табличката със съответните блюда и необходимите прибори. Когато болният се храни от обслужващ персонал, то главата му трябва да се постави на по-високо, за да се избегне евентуално задавяне.

Единият край на салфетката се фиксира около врата на болния, а другия край – достатъчно дълъг, трябва да покрие плика на одеялото, за да не позволи трохите да падат в леглото.

Настаняване на пациент за хранене, който не може да сяда в леглото

Главата на болния се повдига с възглавница, ако е възможно.

Поставя се салфетка.

Болният се обръща леко на лявата или дясната страна.

Гърбът му се подпира с възглавница.

Таблата с храната се поставя отляво или отдясно, в зависимост от положението.

Твърдите храни предварително се нарязват.

Когато е необходимо хранителната програма може да се подсили със хранителни добавки за общо укрепване на организма.

 

Обгрижването на пациент е съвкупност от специални грижи за физическо, психическо и социално добруване. Ако бъде пренебрегнат и един елемент от тези елементи общото състояние на пациента ще се влоши.