0885832228 info@sestrite.com

Това е манипулация свързана с въвеждане на уретрален катетър  през уретрата в пикочния мехур. Случаите, в които се извършва са:

1. Поставяне на уретрален катетър при необходимост от освобождаване на пикочния мехур:

– пациенти, които не могат спонтанно да уринират;

– предоперативно;

– органични причини – стенози на шийката на пикочния мехур, аденом на простатата, миоми на матката и др.

2. Поставяне на уретрален катетър с диагностична цел:

– за бактериологично изследване;

– за изследване на бъбречната функция;

– за определяне на остатъчна урина.

3. Поставяне на уретрален катетър с терапевтична цел:

– за промивка на пикочния мехур;

– за въвеждане на различни лечебни средства в пикочния мехур;

– при специфични медицински показания.

Най-честите противопоказания за поставяне на уретрален катетър са:

1. уретрит в остра форма;

2. нараняване на пикочния мехур и уретралния канал.

Уретрален катетър  представляват куха тръбичка с различна дебелина и нагъване. Неговата дължина е около 25-30 см. Вътрешният му край е закръглен и има обикновено два отвора встрани. Двупосочният уретрален катетър има  два отвора и в своя външен край, единият е за отвеждане на урината, а чрез другия се раздува балон, който надеждно го фиксира в самия пикочен мехур. Видът и размерът на уретралния катетър се определя от пол, възраст, диагноза, специфична анатомия на индивида.

При смяна на уретрален катетър в кратък период от време, интервалът е не по-малък от 6-8 часа и не повече от два пъти на денонощие.

Когато се налага уретрален катетър да стои по-дълго време се извършва периодична промивка през катетъра на лигавицата на пикочния мехур с антисептичен разтвор, в количество до 200 мл. и смяна на уретрален катетър на всеки 20-30 дни.

При поставяне на уретрален катетър е необходимо да се следи неговата функция, наличие на зачервявяния и възпаление около външния уретрален отвор и вида на отделената урина в уринаторната торба.

Поставяне на уретрален катетър се извърщва от лекар, медицинска сестра и акушерка при строго спазване на правилата за антисептика и асептика.

Съществен момент при поставяне на уретрален катетър е психофизиологичната подготовка на пациента. Неговото съдействие и разбиране ще улесни процедурата и ще допринесе за успешното и извършване.