0885832228 info@sestrite.com

Поставяне на инфузионна система представлява венозно въвеждане на различни видове разтвори в организма, които се резорбират и усвояват в количество над 100 мл за по-продължително време.

Венозно вливане на инфузионна система има отношение към по-бързото възстановяване на болния. Поставянето на венозна система се провежда предимно с лечебна цел и позволява бързото и ефективно въздействие върху различни звена в организма като възстановява нарушеното вътретелесно равновесие.

Показания за поставяне на венозна система:

  1. Обилни повръщания и диарии;
  2. Кръвоизливи, травми и изгаряния;
  3. Инфекции, отравяния;
  4. При драстично понижение на кръвното налягане, при състояние на шок;
  5. При заболявания водещи до нарушаване на водно-електролитното равновесие.

Абсолютни противопоказания не съществуват, но се налага предпазливо поставяне на венозна система по лекарско назначение като се вземе предвид общото състояние на пациента.

Венозно вливане се прилага за поддържане на нормалния обем и състав на телесните течности, за осигуряване на адекватен метаболизъм чрез внос на витамини, енергетични и други вещества, за лечение на нарушени органни функции и др. Всички състояния, които довеждат до водно, електролитно и енергетично разтройство са показани за инфузионно вливане.

Венозно вливане се извършва най-често по капковия метод. Така се осигурява постепенното усвояване на течността от организма. Има случаи, в които капковото вливане може да премине в струйно, за да се задоволят бързо нуждите на организма. Количеството и съставът на венозно вливане зависят от общото състояние на пациента. 

Поставяне на венозна система е компетенция на медицинската сестра. Правилното провеждане на този вид лечение зависи до голяма степен от нейните знания и умения.